Laddning av batterier

Om man vill byta ut sin förbrukarbank från blysyrabatterier till litiumbatterier och behålla sitt startbatteri som blysyra bör inte dessa kopplas ihop rak av. Detta då blysyra- och litiumteknologin har olika laddningskarakteristik.
Lämpligtvis isolerar man laddningen med en DC/DC omvandlare med anpassad laddningsalgoritm.

ORION-TR SMART DC-DC-LADDARE  är en professionell DC till DC-adaptiv 3-stegs-laddare med inbyggd Bluetooth

För användning i dubbla batterisystem i fordon eller på båtar där generator och startbatteri används för att ladda servicebatteriet. Enheten kan övervakas och programmeras via Bluetooth och kan styras via en fjärrstyrd på/av-strömbrytare och har en motor som använder en detekteringsmekanism.

Orion Tr-smart-laddare kan avändas för både blysyra och litiumbatterier. Modeller finns tillgängliga upp till 400 W och obegränsade multipla enheter kan anslutas parallellt för att öka uteffekten.

Lämplig för höga temperaturer upp till 55 °C med en total nominell effekt upp till 40 °C.

Här är ett exempel på en installation med ett startbatteri av bly och ett lithium förbrukningsbatteri.

Egenskaper

Bluetooth Smart-anpassad

Alla Bluetooth-anpassade smarttelefoner, surfplattor eller andra enheter kan användas för att övervaka, ändra inställningar och för att uppdatera laddaren när nya programvarufunktioner blir tillgängliga.

Fullständigt programmerbar
  • Batteriladdningsalgoritm (konfigurerbar) eller fast utgång.
  • Kompatibel med intelligenta generatorer: mekanism som detektera rmotor i drift.
Adaptiv laddningsalgoritm i tre steg: bulk- absorption – float
  • För syrebatterier är det viktigt att absorptionstiden hålls kort vid mindre urladdningar för att undvika överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
  • För litiumbatterier är absorptionstiden fastställd, som standard till två timmar.
  • Alternativt kan man välja en fast utgångsspänning.
Fjärrstyrning på/av

Det är möjligt att koppla en av/på-brytare för fjärrstyrning eller ett relä till ett tvåpoligt anslutningsdon. Alternativt kan H-terminalen (höger) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets plus eller så kan L-terminalen (vänster) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets minus (eller t.ex. ett fordonschassi)

Alla modeller är kortslutningssäkrade och kan parallellkopplas för att öka utgångsströmmen

Det går att parallellkoppla ett obegränsat antal enheter.

Skydd mot hög temperatur

Utgångsströmmen minskar vid hög omgivningstemperatur.

IP43-skydd