Dimensionera en kabel

Kalkylator från Skyllermarks.

Länk till Skyllermarks Kabelkalkylator

Nu när du vet hur grov och lång din kabel ska vara så kan du gå till kategorin Designa din kabel själv eller hitta rätt kabel under kategorin Kabel

Lathund från Skyllermarks.

Hur lång kabel?
Hur lång är kabeln från strömkällan till strömförbrukaren och tillbaka igen? Det är frågan du måste ha svar på. Exempel på sådana kretsar är generator → batteri → generator, eller säkringsskåp → lampa → säkringsskåp. Ju kortare avstånd desto tunnare kabel kan du välja.

Hur mycket ström?
Hur mycket ström kommer att flyta genom kabeln? För en lampa eller TV så kan du få fram det genom att se hur hög effekt den drar och dela på spänningen som i normalfallet är 12 volt. Alltså en lampa som drar 24 watt kommer att behöva 24 / 12 = 2 ampere. För en laddningskrets, alltså från generator till batteri och tillbaka igen så gäller generatorns märkström som referens. En vanlig storlek på generator är 55 ampere.

Hur mycket spänningsfall?
Hur mycket spänningsfall kan du tolerera i den aktuella kretsen? Svaret beror på vad som är inkopplat på kretsen. För laddningskretsen, alltså mellan generator och batterier har våra mätningar visat att du bör hålla dig under 0,1 volt för att bibehålla god laddning. För en normalförbrukare som en lanterna eller en TV är ca 0,5 volt spänningsfall från säkringscentralen en bra nivå. En bogpropeller, ankarvinsch eller startmotor har inga problem att klara 1 volt spänningsfall utan att tappa kraft, men mer än så bör undvikas.

Vill du istället räkna på en specifik kabel kan du använda följande formler:

Nu när du vet hur grov och lång din kabel ska vara så kan du gå till kategorin Designa din kabel själv eller hitta rätt kabel under kategorin Kabel

Säkringstabell Nordisk båtstandard 1990

Det blå fältet visar maximal säkringsstorlek som en viss kabel tål.